Thời khóa biểu khoa Dược

 

Thời khóa biểu khóa 2019-2021 lớp D19B,C từ ngày 16/03-22/03/20 (18/03/20)

 

Thời khóa biểu khóa Liên thông cao đẳng lớp DLT19B1 từ ngày 03/02-09/02/20 (09/01/20)

Thời khóa biểu khóa Liên thông cao đẳng lớp DLT18B1,2, 3, 4 từ ngày 03/02-09/02/20 (09/01/20)

Thời khóa biểu khóa 2019-2021 lớp D19B,C từ ngày 03/02-09/02/20 (09/01/20)

Thời khóa biểu khóa 2018-2020 lớp D18B1,C1, B2, C2 từ ngày 03/02-09/02/20 (09/01/20)

 

Thời khóa biểu khóa Liên thông cao đẳng lớp DLT19B1 từ ngày 13/01-02/02/20 (06/01/20) NGHỈ TẾT

Thời khóa biểu khóa Liên thông cao đẳng lớp DLT18B3, 4 từ ngày 13/01-02/02/20 (06/01/20)NGHỈ TẾT

Thời khóa biểu khóa 2019-2021 lớp D19B,C từ ngày 13/01-02/00/20 (06/01/20)NGHỈ TẾT

Thời khóa biểu khóa 2018-2020 lớp D18B1,C1, B2, C2 từ ngày 13/01-02/02/20 (06/01/20)NGHỈ TẾT

 

Thời khóa biểu khóa Liên thông cao đẳng lớp DLT19B1 từ ngày 06/01-12/01/20 (03/01/20)

Thời khóa biểu khóa Liên thông cao đẳng lớp DLT18B1,2, 3, 4 từ ngày 06/01-12/01/20 (03/01/20)

Thời khóa biểu khóa 2019-2021 lớp D19B,C từ ngày 06/01-12/01/20 (03/01/20)

Thời khóa biểu khóa 2018-2020 lớp D18B1,C1, B2, C2 từ ngày 06/01-12/01/20 (03/01/20)

 

Thời khóa biểu khóa Liên thông cao đẳng lớp DLT19B1 từ ngày 30/12-05/01/20 (27/12/19)

Thời khóa biểu khóa Liên thông cao đẳng lớp DLT18B1,2, 3, 4 từ ngày 30/12-05/01/20 (27/12/19)

Thời khóa biểu khóa 2019-2021 lớp D19B,C từ ngày 30/12-05/01/20 (27/12/19)

Thời khóa biểu khóa 2018-2020 lớp D18B1,C1, B2, C2 từ ngày 30/12-05/01/20 (27/12/19)

 

 


 

Thông tin học viên


Thông báo


Thời khóa biểu


Biểu mẫu


Tư vấn việc làm


 

 

Sơ đồ site > Liên hệ >

trung cấp cửu long, trung cap cuu long, tc cuu long, tc cửu long, y duoc cuu long, y dược cửu long, dược cửu long, điều dưỡng cửu long, xét nghiệm cửu long, vật lý trị liệu cửu long, tin học cửu long, trung cấp đào tạo y dược TP.HCM, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, trung cấp xét nghiệm, trung cấp vật lý trị liệu

Bản quyền 2008 Trường Trung cấp Cửu Long