Quy trình đào tạo:

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long thực hiện qui trình đào tạo theo các qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

- Trường Trung cấp Cửu Long đào tạo học sinh theo năm học.

- Mỗi năm học có hai học kì: khi hết học kì, nhà trường tổ chức kiểm tra, thi hết học kì, tiến hành xếp loại học sinh theo kết quả học tập và rèn luyện.

- Kết thúc năm học, nhà trường có tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng.

Mở ngành đào tạo mới:

Trường Trung cấp Cửu Long được mở thêm ngành đào tạo khi có nhu cầu và có đủ điều kiện đảm bảo về giáo viên, trang thiết bị, cơ sở phục vụ và đào tạo. đượ các cơ qun quản lí giáo dục cho phép.

Tuyền sinh:

Trường Trung cấp Cửu Long tổ chức tuyển sinh các ngành, nghề được đào tạo theo đúng quy chế tuyển sinh hệin hành do Bộ GD & ĐT ban hành.

Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo trong Trường Trung cấp Cửu Long bao gồm:

- Giảng dạy các môn văn hó phổ thông cho học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở.

- Giảng dạy lí thuyết và thực hành các môn cơ sở và chuyên ngành.

- Tổ chức thực tập, thực nghiệm, nghiênc ứu khoa học và lao động sản xuất phù hợp ngành, nghề đào tạo.

- Các hoạt động ngoại khoá bao gồm: tham quan học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, tìm hiêu3 về chuyên ngành và các hoạt động khác.

Đào tạo không chính quy

Trường Trung cấp Cửu Long được tổ chức đào tạo và bồi dưỡng theo phương thức giáo dục không chính quy do Bộ GD & ĐT quy định.

Tổ chức liên doanh liên kết đào tạo

Trường Trung cấp Cửu Long được liên doanh liên kết với cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức kinh tế xã hội để đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đào tạo gắn liền với việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo cho phép.

Văn bằng chứng chỉ

- Trường Trung cấp Cửu Long được tuyển cấp bằng tốt nghiệp THCN cho học sinh tốt nghiệp đào tạo THCN theo quyết định công nhận của hiệu trưởng. văn bằng Trường Trung cấp Cửu Long nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Đối với hệ đào tạo bồi dưỡng chuyên đề ngắn hạn, trường cấp chứng chỉ tốt nghiệp do Bộ GD & ĐT ban hành.

 
 
 

Đào tạo


Giới thiệu


Các Ngành Đào tạo


Quy trình Đào tạo


Quy chế Đào tạo TCCN


Quy chế học sinh sinh viên


Quy chế đánh giá KQRL HSSV


 

Sơ đồ site > Liên hệ >

trung cấp cửu long, trung cap cuu long, tc cuu long, tc cửu long, y duoc cuu long, y dược cửu long, dược cửu long, điều dưỡng cửu long, xét nghiệm cửu long, vật lý trị liệu cửu long, tin học cửu long, trung cấp đào tạo y dược TP.HCM, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, trung cấp xét nghiệm, trung cấp vật lý trị liệu

Bản quyền 2008 Trường Trung cấp Cửu Long