CÁC PHÒNG BAN TRƯỜNG CỬU LONG

 

Phòng đào tạo  
ThS. Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng phòng
 

Phòng Tổ chức hành chánh

 
Ths. Nguyễn Minh Hạnh - Phó Hiệu trưởng (Kiêm nhiệm)
 

Phòng kế hoạch - Tài chính

 
Ths. Nguyễn Minh Hạnh

CN. Bùi Phương Yến Thu

- Phó Hiệu trưởng (Kiêm nhiệm)

- Kế toán trưởng

 

Tổ chức Đảng, Đoàn thể

 
Bs. Phạm Minh Tân

Cn. Hoàng Thị Uyên

ThS. Nguyễn Thành Phước

Ông Ngô Ngọc Ẩn

- Bí thư chi bộ Đảng

- Phó Bí thư (Thường trực)

- Bí thư Đoàn trường

- Chủ tịch Công đoàn

 

 

Sơ đồ site > Liên hệ >

trung cấp cửu long, trung cap cuu long, tc cuu long, tc cửu long, y duoc cuu long, y dược cửu long, dược cửu long, điều dưỡng cửu long, xét nghiệm cửu long, vật lý trị liệu cửu long, tin học cửu long, trung cấp đào tạo y dược TP.HCM, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, trung cấp xét nghiệm, trung cấp vật lý trị liệu

Bản quyền 2008 Trường Trung cấp Cửu Long