Hội đồng Quản trị                                                                        

1.       PGS.TS. Nguyễn Văn Hanh             - Chủ tịch

2.       Bs.TTUT. Phạm Minh Tân                - Phó chủ tịch

3.       ThS. Nguyễn Minh Hạnh                  - Thành viên

4.       Ông: Ngô Ngọc Ẩn                          - Thành viên

5.       ThS. Nguyễn Minh Ngọc                  - Thành viên

Hội đồng Sáng lập

1.       PGS.TS. Nguyễn Văn Hanh             - Chủ tịch

2.       Bs.TTUT. Phạm Minh Tân                - Ủy viên

3.       TS.Trần Công Lý                             - Ủy viên

4.       Bs. Trần Thanh Hưng                      - Ủy viên

5.       ThS. Nguyễn Văn Trên                     - Ủy viên

6.       KTS. Nguyễn Văn Thắng                  - Ủy viên

 

 

 

Sơ đồ site > Liên hệ >

trung cấp cửu long, trung cap cuu long, tc cuu long, tc cửu long, y duoc cuu long, y dược cửu long, dược cửu long, điều dưỡng cửu long, xét nghiệm cửu long, vật lý trị liệu cửu long, tin học cửu long, trung cấp đào tạo y dược TP.HCM, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, trung cấp xét nghiệm, trung cấp vật lý trị liệu

Bản quyền 2008 Trường Trung cấp Cửu Long