Khoa Điều dưỡng - Điều dưỡng Nha

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Như                        - Thường trực quản lý Khoa

             Khoa Dược 

DS.CKI. Nguyễn Đình Lệ Thanh Tuyền          - Trưởng Khoa

Khoa Xét nghiệm

ThS.GVC. Tô Minh Châu                              - Trưởng Khoa

Khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Cn. Lưu Văn Trường                                    - Trưởng Khoa

Khoa Tin học

Ths.Ks. Nguyễn Văn Cẩn                             - Trưởng Khoa

Khoa Y học cổ truyền

BS.CKII. Hoàng Trọng Thịnh                         - Trưởng Khoa

 

 

 

Sơ đồ site > Liên hệ >

trung cấp cửu long, trung cap cuu long, tc cuu long, tc cửu long, y duoc cuu long, y dược cửu long, dược cửu long, điều dưỡng cửu long, xét nghiệm cửu long, vật lý trị liệu cửu long, tin học cửu long, trung cấp đào tạo y dược TP.HCM, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, trung cấp xét nghiệm, trung cấp vật lý trị liệu

Bản quyền 2008 Trường Trung cấp Cửu Long