Ban giám hiệu                                                                                  

1.       Bs. TTUT. Phạm Minh Tân               - Hiệu trưởng.

2.       ThS.KTS. Nguyễn Minh Hạnh           - Phó Hiệu trưởng.

3.       ThS. Nguyễn Minh Ngọc                  - Phó Hiệu trưởng.

 

 

 

Sơ đồ site > Liên hệ >

trung cấp cửu long, trung cap cuu long, tc cuu long, tc cửu long, y duoc cuu long, y dược cửu long, dược cửu long, điều dưỡng cửu long, xét nghiệm cửu long, vật lý trị liệu cửu long, tin học cửu long, trung cấp đào tạo y dược TP.HCM, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, trung cấp xét nghiệm, trung cấp vật lý trị liệu

Bản quyền 2008 Trường Trung cấp Cửu Long