Đào tạo


 Giới thiệu


 Các Ngành Đào tạo


   Quy trình Đào tạo


   Quy chế Đào tạo TCCN


   Quy chế học sinh sinh viên


   Quy chế đánh giá KQRL HSSV


 

 

 TRƯỜNG TRUNG CẤP CỬU LONG

LÀ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÁC TRƯƠNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM

 

 

Năm 2004 Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập Việt Nam (VIPUA) được thành lập nhằm góp phần phát triển giáo dục đại học theo chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước. Nhờ những đóng góp tích cực nên từ năm 2010 Trường Cửu long đã trở thành thành viên của Hiệp hội.

 

Theo đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng VN, Văn phòng Chính phủ đã có CV số 3099/VPCP-KGVX ngày 5/5/2014 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương thành lập Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập. Ngày 6/11/2014 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1157/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập.

 

Tại Hà Nội từ ngày 19-20/12/2014 đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam với 372 trường tham dự. Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động, dự thảo Điều lệ Hiệp hội và bầu ra cơ quan lãnh đạo Hiệp hội. GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch HH các ĐH và CĐ ngoài công lập, với số phiếu đồng ý tuyệt đối đã được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2015-2019; Đại hội cũng đã bầu các P. Chủ tịch HH, Ban chấp hành và Ban thường vụ.

 

Pgs.Ts Nguyễn văn Hanh tiếp tục trúng cử vào Ban thường vụ HH. Theo Điều lệ Hiệp hội, Trường Cửu Long tiếp tục là thành viên của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục hoạt động theo mô hình trường cao đẳng cộng đồng và tiếp tục đẩy mạnh  đào tạo liên thông quốc tế với nhiều kết quả như thời gian qua./.

 


In  Gửi bạn bè Phản hồi

 

 Hình ảnh hoạt động

 

 

TÌM KIẾM   

  

Sơ đồ site > Liên hệ >

Bản quyền 2008 Trường Trung học Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long